ID bài viết : 00198823 / Sửa lần cuối : 06/07/2018

Làm cách nào để cập nhật các ứng dụng cài sẵn như Netflix hay YouTube? (Tivi Android)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu ứng dụng Cửa hàng Google Play được đặt về Auto-update apps at any time (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào) (mặc định), các ứng dụng cài sẵn trong Tivi sẽ dần dần được cập nhật tự động.
Kiểm tra cài đặt bằng cách sử dụng quy trình sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Google Play Store (Cửa hàng Google Play) trong danh mục Apps (Ứng dụng).
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Auto-update apps (Tự động cập nhật ứng dụng).
  5. Chọn Auto-update apps at any time (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào).