ID bài viết : 00140683 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Khi tôi thiết lập mục country (quốc gia) là Ấn Độ, tại sao các biểu tượng của Serial Ab Tak, Notify BRAVIA, và TV Camera không xuất hiện trên màn hình Chính (Home screen)?

  Khi tôi thiết lập mục country (quốc gia) là Ấn Độ, tại sao các biểu tượng của Serial Ab Tak, Notify BRAVIA, và TV Camera không xuất hiện trên màn hình Chính?

  Hiện tượng này có thể xảy ra nếu bạn thiết lập khu vực của bạn sang một quốc gia khác với Ấn Độ trong lần Thiết lập ban đầu (Initial Setup) trước đó.
  Bạn sẽ tìm thấy các biểu tượng này nếu bạn thực hiện Thiết lập dữ liệu về cấu hình xuất xưởng (Reset Factory Data).

  Để biết chi tiết hãy xem much Hỏi Đáp dưới đây:
  Hướng dẫn thiết lập lại TV Android về cài đặt xuất xưởng.  

  Sau khi khởi động lại, màn hình cài đặt ban đầu sẽ được hiển thị.
  Chọn India đối với region and area, hoàn tất cài đặt.


  Trên màn hình Chinh (Home screen), các biểu tượng của ứng dụng sẽ xuất hiện.