ID bài viết : 00151627 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Cách phát demo cho X-Reality Pro và các tính năng khác

  LƯU Ý: Chỉ có thể chọn demo của các tính năng được Tivi hỗ trợ.

  Làm theo các bước sau để phát demo nội dung.

  1. Bật Demo Mode (Chế độ demo).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Demo Mode (Chế độ demo) — đặt thành On (Bật). (Android™ 9)
    • Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Demo Mode (Chế độ demo) — đặt thành On (Bật). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  2. Chọn một quy trình dưới đây theo phiên bản hệ điều hành Tivi của bạn.

   Đối với Android 9 / Android 8.0

   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Apps (Ứng dụng).
   3. Chọn Demo App (Ứng dụng demo).
   4. Sử dụng một trong các quy trình dưới đây để bắt đầu bản phát lại demo.
    • Chọn Start playback (Bắt đầu phát lại).
    • Chọn Select Build-in demo pattern (Chọn mẫu demo cài đặt sẵn) và chọn menu demo mong muốn để phát.

   (Đối với Android 7.0 hoặc cũ hơn)

   1. Nhấn nút INPUT (ĐẦU VÀO) trên điều khiển từ xa và di chuyển sang chương trình Tivi hoặc màn hình đầu vào bên ngoài.
   2. Nhấn ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
   3. Chọn Loop Demo (Demo vòng lặp) hoặc ePOP+Feature Demo (ePOP+Demo tính năng). Demo vòng lặp bắt đầu.
   4. Nhấn lại ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
   5. Chọn menu demo mong muốn để phát.

  Sau khi phát lại, hãy làm theo các bước bên dưới để đặt Demo Mode (Chế độ demo) và Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) về Off (Tắt).

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ). (Android 9)
   • Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  4. Chọn Demo Mode (Chế độ demo) và đặt về Off (Tắt).
  5. Chọn Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) và đặt về Off (Tắt).

  LƯU Ý: Khi Demo Mode (Chế độ demo) được bật, Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) tự động bật lên. Nếu Picture Reset Mode (Chế độ thiết lập lại ảnh) đang bật, các cài đặt chất lượng hình ảnh để hiển thị ở mặt trước cửa hàng vẫn được duy trì, vì vậy hãy tắt chế độ này.