ID bài viết : 00124856 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Tại sao thông tin vị trí lại cần thiết cho Tivi?

Tại sao thông tin vị trí lại cần thiết cho Tivi?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Những dịch vụ được cung cấp bởi Google, cũng như các ứng dụng từ bên thứ ba, sử dụng thông tin vị trí để tối ưu hóa dịch vụ của họ cho từng quốc gia.
Để biết thêm thông tin, xin truy cập vào trang hỗ trợ Android TV, tiếp đến vui lòng tìm kiếm Android TV location
 Hỗ trợ Android TV


LƯU Ý: Tivi không có hệ thống định vị GPS, nhưng thông tin vị trí có thể được ước đoán từ thông tin đường truyền mạng hoặc Wi-fi