ID bài viết : 00203930 / Sửa lần cuối : 14/08/2019

Không thể hiển thị âm thanh hoặc video trên BRAVIA TV từ đĩa Blu-ray 4K Ultra HD.

Tivi không hiển thị video hoặc âm thanh khi thử xem đĩa Blu-ray 4K Ultra HD.

  Chúng tôi hiện đang điều tra nguyên nhân.

  Nếu bạn gặp phải sự cố này với đầu phát Blu-ray Disc 4K UHD của Sony, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Sự cố này đã được giải quyết trong bản cập nhật phần mềm mới trên đầu phát Blu-ray Disc. Cập nhật phần mềm mới nhất cho đầu phát Blu-ray Disc.
  2. Ngắt kết nối và kết nối lại cáp HDMI. 
   LƯU Ý: Đảm bảo bạn sử dụng Cáp HDMI cao cấp tốc độ cao hoặc Cáp HDMI tốc độ cao có hỗ trợ băng thông 18Gb/giây.
  3. Từ menu Screen Settings (Cài đặt màn hình) trên đầu phát Blu-ray Disc, chuyển 4K Upscale Setting (Cài đặt Nâng cấp 4K) từ Auto1 (Tự động 1) thành Auto2 (Tự động 2).
   1. Sử dụng điều khiển từ xa của đầu phát Blu-ray Disc, nhấn nút Home.
   2. Chọn Setup (Thiết lập).
   3. Chọn Screen Settings (Cài đặt màn hình).
   4. Chọn 4K Upscale Setting (Cài đặt Nâng cấp 4K).
   5. Chọn Auto2 (Tự động 2).