ID bài viết : 00106700 / Sửa lần cuối : 31/01/2021

Cách khắc phục các sự cố về màn hình và hình ảnh Tivi

Có đường kẻ sọc trên màn hình, màn hình bị mờ, hình ảnh nhân đôi, quá sáng hoặc quá tối, hoặc màu không đồng đều.

  Chọn hiện tượng lỗi của Tivi, sau đó làm theo các hướng dẫn được cung cấp để khắc phục sự cố.

  LƯU Ý:

  Đường kẻ sọc trên màn hình (sọc ngang/dọc, các vạch)

  Màn hình bị mờ (Mờ, Mờ sương, Mờ đục)

  Hình ảnh nhân đôi (Hình ảnh mờ, Hình ảnh nhân đôi)

  Hiển thị bất thường

  Sự cố về độ tương phản (Quá sáng hoặc quá tối)

  Màn hình xám

  Màu không đồng đều trên màn hình (Hỏng vì phơi sáng quá lâu, Không có màu, Mờ dần, Trộn lẫn/trải rộng màu)

  Các điểm kiểm tra cơ bản về sự cố trên màn hình (Kẻ sọc/Màn hình mờ/Màu không đồng đều) từ thiết bị Âm thanh/Video

  Sự cố khác với màn hình