ID bài viết : 00235603 / Sửa lần cuối : 05/12/2019

Loa Sound Bar hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà vẫn hoạt động ngay cả khi Tivi đã tắt.

  LƯU Ý:

  • Bài viết này áp dụng cho loa Sound Bar/Hệ thống rạp hát tại nhà được trang bị cổng HDMI. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để xác định mẫu máy của bạn có được trang bị cổng HDMI hay không.
  • Quy trình này sẽ thay đổi tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
  • Chức năng tự động tắt nguồncó thể khả dụng trên thiết bị tương thích với HDMI do các công ty khác ngoài Sony sản xuất, tuy nhiên không được đảm bảo hiệu quả hoạt động.

  Nếu loa Sound Bar/Hệ thống rạp hát tại nhà vẫn hoạt động ngay cả khi Tivi kết nối qua cáp HDMI đã tắt, hãy kiểm tra như sau:

  1. Bật chức năng Control for HDMI (Bravia Sync) (Điều khiển cho HDMI (Bravia Sync)) của Tivi.
   LƯU Ý: Sau đây là ví dụ trên một số mẫu Android TV™.
   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Watching TV (Tivi đang xem).
   4. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài).
   5. Chọn BRAVIA Sync settings (Cài đặt BRAVIA Sync) và đặt thành ON (BẬT).
  2. Trong mục cài đặt Control for HDMI (Bravia Sync) (Điều khiển cho HDMI (Bravia Sync)) của Tivi, nếu có cài đặt liên quan đến chức năng tự động tắt nguồn (ví dụ: Auto devices off (Tự động tắt thiết bị)) thì hãy đặt thành Automatic (Tự động) hoặc On (Bật).
   LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy, cài đặttự động tắt nguồn có thể không khả dụng hoặc tên cài đặt có thể khác nhau.

  3. Bật chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) của loa Sound Bar/Hệ thống rạp hát tại nhà. 
   LƯU Ý: Sau đây là các ví dụ:

   HT-X9000F/Z9F:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Setup (Thiết lập).
   3. Chọn Advanced Settings (Cài đặt nâng cao).
   4. Chọn HDMI Settings (Cài đặt HDMI).
   5. Chọn Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) và đặt thành On (Bật).
   HT-S100F/S200F/X8500:
   1. Sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar, nhấn và giữ nút VOICE trong 5 giây.
   2. Đèn báo USB nhấp nháy hai lần cho biết chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) đang bật.
  4.  Trong mục cài đặt HDMI của loa Sound Bar/Hệ thống rạp hát tại nhà, nếu có cài đặt liên quan đến chức năng tự động tắt nguồn (ví dụ: Standby Linked to TV (Chế độ chờ liên kết với Tivi)) thì hãy đặt thành Auto (Tự động) hoặc On (Bật).
   LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy, cài đặt tự động tắt nguồn có thể không khả dụng hoặc tên cài đặt có thể khác nhau.