ID bài viết : 00140694 / Sửa lần cuối : 07/06/2019

Cách đặt (thêm) tài khoản Google

  LƯU Ý:

  • Trước tiên hãy kết nối Tivi với Internet.
  • Để biết chi tiết về các bước kết nối Internet, hãy tham khảo các trang sau.
   Cách kết nối Android TV với mạng bằng kết nối không dây.
   Cách kết nối BRAVIA TV với mạng bằng kết nối có dây
  • Chuẩn bị một tài khoản Google với địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký.
  • Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể tạo một tài khoản trên trang web của Google.
   Tham khảo liên kết dưới đây về cách tạo tài khoản Google.
   https://accounts.google.com/SignUp
  • Đối với Android™ 7.0 (Nougat) trở lên:
   Bạn có thể đăng ký đồng thời nhiều tài khoản Google trên Android TV™.
  • Đối với Android 6.0 (Marshmallow) hoặc cũ hơn:
   Bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản Google mỗi lần. Nếu bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản Google khác không phải tài khoản đã đăng nhập, hãy xóa tài khoản đó rồi thêm tài khoản mới.
   Tham khảo nội dung sau về cách xóa và thay đổi tài khoản Google.
   Cách xóa và thay đổi tài khoản Google.

  Hãy làm theo các bước bên dưới để đặt (thêm) tài khoản Google trên Android TV.


  Đối với Android 8.0 (Oreo) ™

  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo thiết bị hoặc phiên bản HĐH. Hãy xem ví dụ sau đây.

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.

   Ảnh 
    
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Add account (Thêm tài khoản) trong danh mục Accounts (Tài khoản).

    
  4. Nhập địa chỉ email và chọn NEXT (TIẾP THEO).


   LƯU Ý: Sử dụng các nút Điều hướng để sử dụng bàn phím ảo và nhấn nút ở giữa để chọn.
   Ảnh
    
  5. Nhập mật khẩu và chọn NEXT (TIẾP THEO).

    
  6. Sau khi bạn đăng nhập thành công, biểu tượng Google với dấu G sẽ hiển thị cùng với địa chỉ email được dùng để đăng nhập.


   LƯU Ý: Bạn có thể xóa tài khoản, đồng bộ hóa tài khoản hoặc đồng bộ hóa các ứng dụng bằng cách chọn biểu tượng Google được hiển thị.

   


  Đối với Android 7.0 (Nougat) hoặc cũ hơn

  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo thiết bị hoặc phiên bản HĐH. Hãy xem ví dụ sau đây.

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.

   Ảnh 
    
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
   Ảnh
    
  3. Chọn Add account (Thêm tài khoản) trong danh mục Personal Accounts (Tài khoản cá nhân).

    
  4. Sau khi màn hình với các tùy chọn loại tài khoản hiển thị, hãy chọn Google.
   Ảnh 
    
  5. Chọn Use your password (Sử dụng mật khẩu của bạn) hoặc Sign in (Đăng nhập).

    
  6. Nhập địa chỉ email và chọn NEXT (TIẾP THEO).
   Ảnh 

   LƯU Ý: Sử dụng các nút Điều hướng để sử dụng bàn phím ảo và nhấn nút ở giữa để chọn.
   Ảnh
    
  7. Nhập mật khẩu và chọn NEXT (TIẾP THEO).
   Ảnh
    
  8. Sau khi thông báo Signing in.. (Đang đăng nhập..) hiển thị trên màn hình, nếu Success (Thành công) xuất hiện thì quy trình cài đặt đã hoàn tất.
   Ảnh

   Sau khi bạn đăng nhập thành công, biểu tượng Google với dấu G sẽ hiển thị cùng với địa chỉ email được dùng để đăng nhập.
   Ảnh

   LƯU Ý: Bạn có thể xóa tài khoản, đồng bộ hóa tài khoản (chỉ Android 7.0 Nougat) hoặc đồng bộ hóa các ứng dụng bằng cách chọn biểu tượng Google được hiển thị.

   

  *Google, Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.