ID bài viết : 00140694 / Sửa lần cuối : 13/01/2021

Cách thêm (hoặc xóa) một tài khoản Google trên Android TV™ của Sony

  LƯU Ý:

  • Trước tiên hãy kết nối Tivi với Internet.

  • Để biết chi tiết về các bước kết nối Internet, hãy tham khảo các trang sau.
   Cách kết nối Android TV với mạng bằng kết nối không dây.
   Cách kết nối BRAVIA TV với mạng bằng kết nối có dây

  • Chuẩn bị một tài khoản Google với địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký.

  • Nếu không có tài khoản Google, bạn có thể tạo một tài khoản trên trang web của Google. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết https://accounts.google.com/SignUp .

  • Đối với Android™ 7.0 trở lên: Bạn có thể đăng ký đồng thời nhiều tài khoản Google trên Android TV.

  • Đối với Android 6.0 hoặc cũ hơn: Bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản Google mỗi lần. Nếu bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản Google khác không phải tài khoản đã đăng nhập, hãy xóa tài khoản đó rồi thêm tài khoản mới. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách xóa và thay đổi tài khoản Google. .

  Hãy làm theo các bước bên dưới để đặt (thêm) tài khoản Google trên Android TV.

  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo thiết bị hoặc phiên bản hệ điều hành. Hãy xem ví dụ sau đây.

  1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.

    
    
  2. Chọn   Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Account & Sign In (Tài khoản & Đăng nhập) — Add account (Thêm tài khoản) — Sign In (Đăng nhập) hoặc Google. (Android 9)
   • Chọn Add account (Thêm tài khoản). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  4. Nhập địa chỉ email và chọn NEXT (TIẾP THEO).


   LƯU Ý: Sử dụng các nút Điều hướng để sử dụng bàn phím ảo và nhấn nút ở giữa để chọn.
   Nút Enter

  5. Nhập mật khẩu và chọn NEXT (TIẾP THEO).

    
  6. Sau khi bạn đăng nhập thành công, biểu tượng Google với dấu G sẽ hiển thị cùng với địa chỉ email được dùng để đăng nhập.
   Tài khoản Google đã đăng ký

   LƯU Ý: Bạn có thể xóa tài khoản, đồng bộ hóa tài khoản (chỉ Android 7.0 trở lên) hoặc đồng bộ hóa các ứng dụng bằng cách chọn biểu tượng Google được hiển thị.