ID bài viết : 00206185 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Phóng to văn bản

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

  Phóng to văn bản là chức năng hữu ích dành cho những người dùng gặp khó khăn với việc đọc chữ trên màn hình Tivi do chữ quá nhỏ.

  LƯU Ý: Cũng có sẵn các chức năng tương tự trên Internet Browser (Trình duyệt Internet).

  • Zoom (Thu phóng) - Phóng to văn bản và tất cả các thành phần trên màn hình.
  • Text Size (Kích cỡ văn bản) - Chọn kích cỡ văn bản là Normal (Bình thường) hoặc Large (Lớn).
    

  Bật phóng to văn bản

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   LƯU Ý: Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Đối với Android 7.0, biểu tượng nằm ở góc dưới bên trái của menu Home.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Text magnification (Phóng to văn bản) và nhấn nút Enter.
  5. Chọn Enable (Bật) và nhấn nút Enter.
  6. Chọn OK và nhấn nút Enter.
  7. Nhấn nút Home để thoát.

  LƯU Ý: Tính khả dụng của chức năng phóng to văn bản sẽ thay đổi tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ/ngôn ngữ.

   

  Thay đổi màu sắc của văn bản

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   LƯU Ý: Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Đối với Android 7.0, biểu tượng nằm ở góc dưới bên trái của menu Home.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Text magnification (Phóng to văn bản) và nhấn nút Enter.
  5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Configuration (Cấu hình) và nhấn nút Enter.
  6. Chọn Color (Màu sắc) và nhấn nút Enter.
  7. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn tổ hợp văn bản và màu nền ưu tiên của bạn trong số các tùy chọn White on black (Chữ trắng trên nền đen), Black on white (Chữ đen trên nền trắng) và Yellow on black (Chữ vàng trên nền đen), sau đó nhấn nút Enter.
  8. Nhấn nút Home để thoát.

   

  Thay đổi thời lượng xuất hiện văn bản

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   LƯU Ý: Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Đối với Android 7.0, biểu tượng nằm ở góc dưới bên trái của menu Home.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Text magnification (Phóng to văn bản) và nhấn nút Enter.
  5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Configuration (Cấu hình) và nhấn nút Enter.
  6. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Duration (Thời lượng) và nhấn nút Enter.
  7. Nhấn nút Mũi tên lên hoặc Mũi tên xuống để chọn thời lượng ưu tiên của bạn từ Very short (Rất ngắn) đến Very long (Rất dài) và nhấn nút Enter.
  8. Nhấn nút Home để thoát.