ID bài viết : 00203222 / Sửa lần cuối : 15/10/2018

Kết nối Android TV™ của bạn với mạng Wi-Fi ẩn

  Làm theo các bước bên dưới để kết nối Android TV của bạn với mạng 2,4 GHz hoặc 5 GHz ẩn.

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
  5. Chọn Expert (Chuyên gia).
  6. Chỉ đối với Android™ 6.0 (Marshmallow) hoặc cũ hơn: Chọn Wi-Fi.
  7. Chọn Manual entry (Mục nhập thủ công).
  8. Nhập tên của mạng Wi-Fi (Lưu ý: Đảm bảo nhập SSID chính xác. Ví dụ: SonyLabUS5GHz)
  9. Chọn Type of security (Kiểu bảo mật): (Ví dụ: WEP, WPA/WPA2 PSK, v.v.)
  10. Nhập mật khẩu mạng.

   

  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.