ID bài viết : 00159673 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Tôi có thể sử dụng tai nghe Bluetooth, loa thông thường và loa soundbar với Android TV™ không?

  Điều này tùy thuộc vào mẫu Tivi và thiết bị Bluetooth.
  Đối với các mẫu Tivi có thể kết nối được với thiết bị Bluetooth qua tính năng Bluetooth, hãy tham khảo phần sau đây.

  Các mẫu Tivi áp dụng
  Các thiết bị Bluetooth áp dụng


  Các mẫu Tivi áp dụng

  Chỉ có thể sử dụng tai nghe Bluetooth và loa soundbar với các mẫu Tivi sau đây. Đảm bảo rằng mẫu Tivi của bạn có trong danh sách.

  Các mẫu năm 2019

  • Dòng Z9G
  • Dòng A9G
  • Dòng A8G
  • Dòng X95G
  • Dòng X90G
  • Dòng X85G (KD-43/49)
  • Dòng X85G (55/65/75/85) (*1)

  (*1): Có thể có độ trễ khi kết nối dòng X85xxG (55/65/75/85) với loa Soundbar HT-X9000F/XF9000 qua Bluetooth.

  Các mẫu năm 2018

  • Dòng Z9F
  • Dòng A9F
  • Dòng A8F
  • Dòng X90F
  • Dòng X85F
  • Dòng X83F
  • Dòng X78F

  Các mẫu năm 2017

  • Dòng A1
  • Dòng X95E
  • Dòng X93E_X94E
  • Dòng X90E
  • Dòng X85E

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể kiểm tra mẫu máy áp dụng trên trang web hỗ trợ của chúng tôi hoặc trong phần cài đặt Tivi.

  • Trên trang web hỗ trợ của chúng tôi, hãy truy cập trang về sản phẩm của bạn và tham khảo phần Thông số kỹ thuật. Nếu mẫu máy của bạn hỗ trợ tai nghe Bluetooth, A2DP sẽ hiển thị trong phầnBluetooth profile (Cấu hình Bluetooth).
  • Để vào menu cài đặt, hãy đi tới HOME Settings (Cài đặt) — Sound (Âm thanh) hoặc HOMESettings (Cài đặt) — Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh). Nếu mẫu máy của bạn hỗ trợ tai nghe Bluetooth, A/V Sync (Đồng bộ hóa A/V) sẽ hiển thị.

  Các thiết bị Bluetooth áp dụng

  Những tai nghe Bluetooth và loa soundbar dưới đây được hỗ trợ.
  Đối với các thiết bị Bluetooth khác, nếu thiết bị hỗ trợ A2DP, có thể sẽ sử dụng được thiết bị đó. Tuy nhiên, Sony không đảm bảo về khả năng vận hành với tư cách nhà sản xuất.
  Để tìm hiểu cách ghép nối thiết bị Bluetooth với Android TV của bạn, hãy tham khảo phần Quá trình ghép nối cho Android TV của Sony

  Tai nghe:

  Các mẫu năm 2018

  • WH-1000XM3
  • WI-C600N
  • WH-CH700N
  • WH-CH500
  • WH-CH400
  • WI-SP600N
  • WI-SP500
  • WI-C300

  Các mẫu năm 2017

  • WI-C400
  • WH-1000XM2
  • WH-H900N
  • WH-H800
  • WI-1000X
  • WI-H700
  • MDR-ZX770BN
  • MDR-100ABN
  • MDR-1000X
  • MDR-1ABT
  • MDR-XB650BT
  • MDR-XB950BT
  • MDR-XB950B1
  • MDR-XB950N1
  • MDR-ZX220BT
  • MDR-ZX330BT
  • MDR-EX750BT
  • MDR-XB80BS
  • MDR-XB50BS
  • MDR-XB70BT
  • MUC-M2BT1

  Loa soundbar:

  Các mẫu năm 2019

  • HT-X8500
  • HT-S350

  Các mẫu năm 2018

  • HT-Z9F
  • HT-X9000F (*1)
  • HT-S200F

  (*1): Có thể có độ trễ khi kết nối Dòng X85xxG (55/65/75/85) với loa Soundbar HT-X9000F qua Bluetooth.

  LƯU Ý:

  • Chỉ có thể kết nối một thiết bị âm thanh Bluetooth với Tivi mỗi lần. Có thể kết nối các thiết bị Bluetooth khác ngoài thiết bị âm thanh Bluetooth cùng lúc.
  • Codec được sử dụng khi truyền thiết bị âm thanh Bluetooth là SBC (Mã hóa dải tần con) (LDAC, AAC, aptX, eSBC, v.v. không được hỗ trợ.)
  • Tùy thuộc vào ứng dụng Tivi được dùng hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth được kết nối, một số thao tác điều khiển ứng dụng từ thiết bị âm thanh Bluetooth có thể không hoạt động. Trong những trường hợp như vậy, hãy sử dụng điều khiển từ xa của Tivi để vận hành ứng dụng.
  • Tùy theo tổ hợp Tivi và tai nghe, bạn có thể gặp khó khăn trong việc dò tìm tai nghe đích khi đăng ký thiết bị Bluetooth.
   Nếu tai nghe không hiển thị trên màn hình Tivi sau khoảng 10 giây, hãy nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa và thử dò tìm lại thiết bị.

  Trong trường hợp xảy ra sự cố như không có âm thanh phát ra ngay cả khi sử dụng sản phẩm áp dụng, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây:
  Khắc phục kết nối Bluetooth với thiết bị âm thanh trên Android TV.