ID bài viết : 00167158 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Thông tin liên quan đến âm thanh 5.1 khi sử dụng ứng dụng Amazon trên TV Android.

Thông tin hiệu lực liên quan đến âm thanh 5.1 khi sử dụng ứng dụng Amazon trên TV Android.

  Để phát lại phim và trình chiếu trên TV với ứng dụng Amazon, hãy thực hiện theo các bước sau đây.

  1. Đảm bảo bạn đã  cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất .
  2. Đảm bảo phim hoặc nội dung trình chiếu mà bạn dự định xem có hỗ trợ âm thanh 5.1.

   LƯU Ý: Thông tin Chất lượng và Định dạng Video trên Amazon (HD, UHD, HDR).

  3. Đảm bảo TV được kết nối với bộ thu âm thanh hoặc hệ thống âm thanh có hỗ trợ âm thanh 5. 1 và bạn đã chọn nhưng thiết lập thích hợp.