ID bài viết : 00187737 / Sửa lần cuối : 21/07/2021

Kết nối Bluetooth: Câu hỏi thường gặp dành cho Android TV™ của Sony

  Trang này sẽ giới thiệu Câu hỏi thường gặp về Bluetooth cho Android TV của Sony.
  Nhấp vào chủ đề để xem các bài viết trợ giúp.

  Thông tin cơ bản
  Kết nối với thiết bị âm thanh (Tai nghe, loa và loa Sound Bar)
  Kết nối với các thiết bị khác
  Khắc phục sự cố


  Ảnh

  Thông tin cơ bản

  Để biết thêm về các thông tin dưới đây, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.

  • Cách ghép nối Tivi với một thiết bị Bluetooth
  • Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ

  Kết nối với thiết bị âm thanh (tTai nghe, loa và loa Sound Bar)

  Các mẫu máy hỗ trợ Bluetooth A2DP có thể kết nối với thiết bị âm thanh Bluetooth như tai nghe hoặc loa.
  Để biết thêm thông tin về tính tương thích, hãy tham khảo bài viết sau đây:

  Để biết thêm thông tin về quy trình ghép nối với loa hoặc tai nghe Bluetooth, hãy tham khảo các bài viết sau đây:

  Để khắc phục sự cố kết nối Bluetooth, hãy tham khảo bài viết sau đây:


  Kết nối với các thiết bị khác


  Khắc phục sự cố

  Nếu bạn không thể ghép nối hoặc kết nối thiết bị Bluetooth với Tivi, hãy tham khảo bài viết sau đây.

  Nếu bạn gặp bất kỳ rắc rối nào trong khi kết nối thiết bị âm thanh với Android TV (2017 đến 2019) qua Bluetooth, hãy tham khảo bài viết sau đây.