ID bài viết : 00188227 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Cách sử dụng tùy chọn Self Diagnostics (Tự chẩn đoán).

  Tùy chọn Self Diagnostics (Tự chẩn đoán) kiểm tra Tivi để đảm bảo Tivi hoạt động bình thường bằng cách chạy hai phần kiểm tra cơ bản: Self Diagnostics (Tự chẩn đoán), chạy một phần kiểm tra tự chẩn đoán hệ thống nội bộ và kiểm tra Check Sound/Picture (Kiểm tra âm thanh/hình ảnh), sẽ hiển thị nội dung hình ảnh mẫu và phát đoạn video mẫu.

  LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách bắt đầu kiểm tra Self Diagnostics (Tự chẩn đoán), hãy xem hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị.

  Sau đây là ví dụ về cách bắt đầu kiểm tra Self Diagnostics (Tự chẩn đoán).

  1. Nhấn nút Home.
  2. Chọn ?/Help (?/Trợ giúp) ở góc trên bên phải của màn hình Tivi.
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Self Diagnostics (Tự chẩn đoán).

   Ảnh

  5. Chọn Start Self Diagnostics (Bắt đầu tự chẩn đoán).

   Ảnh
  6. Nếu không phát hiện thấy lỗi, hãy chọn Check Picture/Sound (Kiểm tra hình ảnh/âm thanh) để tiếp tục.

   Ảnh
  7. Chọn Start (Bắt đầu).

   Ảnh

   LƯU Ý:

   • Tivi sẽ hiển thị nội dung hình ảnh mẫu và phát một đoạn âm thanh mẫu.
   • Âm thanh được phát qua loa tích hợp sẵn của Tivi. Nếu không nghe được âm thanh, hãy thử điều chỉnh tăng mức âm lượng bằng điều khiển từ xa.

    Ảnh

  8. Sau khi kiểm tra kết thúc, bạn có thể bắt đầu lại kiểm tra hoặc thoát.

   Ảnh

  Nếu bạn không quan sát thấy bất kỳ sự cố nào với hình ảnh và âm thanh được kiểm tra thì Tivi đang hoạt động đúng. Nếu bạn gặp phải sự cố về hình ảnh hoặc âm thanh trong khi sử dụng thiết bị đã kết nối bên ngoài, hãy kiểm tra kết nối cáp thực tế giữa Tivi và thiết bị cũng như cài đặt thiết bị bên ngoài.