ID bài viết : 00135262 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Cách sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình

  Bạn có thể kết nối Tivi trực tiếp với thiết bị tương thích Miracast và Chia sẻ màn hình mà không cần sử dụng cáp hoặc bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập). Để kết nối, bạn phải chọn Chia sẻ màn hình trên Tivi và trên thiết bị nguồn.
  Tham khảo danh sách các thiết bị Wi-Fi Certified Miracast trên  website của Wi-Fi Alliance để biết thêm chi tiết.

  LƯU Ý:

  Làm theo các hướng dẫn bên dưới để thiết lập.

  Để đăng ký thiết bị với Tivi

  1. Nhấn vào nút INPUT (NGÕ VÀO) trên điều khiển từ xa của Tivi, chọn Screen mirroring (Phản chiếu hình ảnh) bằng nút Ảnh / Ảnh , sau đó nhấn nút Enter (Nhập). Tivi sẽ chuyển sang chế độ chờ và chờ kết nối từ thiết bị di động.
   Ví dụ về màn hình chờ

   Android TV™


   Không phải Android TV (Dòng W900A)
   Ảnh

   LƯU Ý: Khi màn hình chờ cho chức năng Chia sẻ màn hình được hiển thị, kết nối không dây giữa Tivi và bộ định tuyến không dây (điểm truy cập) của bạn sẽ bị ngắt.
  2. Kết nối thiết bị di động tương thích chức năng Chia sẻ màn hình với Tivi. Định cấu hình thiết bị di động để kết nối với Tivi.

  Hướng dẫn dưới đây sử dụng Xperia (hệ điều hành Android™ 4.4 trở lên) làm ví dụ.

  1. Chạm vào Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Device connection (Kết nối thiết bị) hoặc Xperia Connectivity (Kết nối Xperia).
  3. Chọn Screen mirroring (Chia sẻ màn hình).
  4. Trên màn hình Chia sẻ màn hình, chạm Start (Bắt đầu).
  5. Chọn OK.
  6. Chạm vào tên Tivi.

  LƯU Ý: Băng tần 5GHz có thể không được hỗ trợ tùy theo mẫu Tivi của bạn.

  Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong phim sau.

  Hướng dẫn:
  Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Để liệt kê các thiết bị được kết nối/hủy đăng ký các thiết bị

  Đối với Android TV

  1. Nhấn nút HOME (MÀN HÌNH CHỦ)trên thiết bị điều khiển từ xa đi kèm.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Network (Mạng).
  4. Chọn Wi-Fi Direct.
  5. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
  6. Chọn Show device list/Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).


  Đối với các Tivi khác

  Khi màn hình chờ cho tính năng Chia sẻ màn hình được hiển thị, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN), sau đó chọn Show Device List / Delete (Hiển thị danh sách thiết bị/Xóa).

  • Để hủy đăng ký thiết bị, hãy chọn thiết bị trong danh sách bạn muốn xóa, rồi nhấn nút Ảnh . Sau đó, chọn Yes (Có) trong màn hình xác nhận.
  • Để hủy đăng ký tất cả thiết bị, hãy nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN) trong danh sách, chọn Delete All (Xóa tất cả), rồi chọn Yes (Có) trong màn hình xác nhận.

  LƯU Ý: Các biểu tượng ở bên trái danh sách cho biết nội dung sau.
  Ảnh (biểu tượng chọn): Thiết bị được kết nối
  Ảnh (biểu tượng hiển thị): Thiết bị tương thích với Chia sẻ màn hình

  Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
  Nếu các bước trên không hiệu quả, vui lòng tham khảo bài viết sau đây: Chức năng phản chiếu hình ảnh không hoạt động.