ID bài viết : 00228817 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Chia sẻ màn hình là gì? Làm cách nào để sử dụng chức năng Chia sẻ màn hình với Tivi Sony?

  Chia sẻ màn hình là một cách thức hiển thị màn hình của thiết bị di động bằng cách sử dụng công nghệ Miracast. Bạn có thể xem phim, hình ảnh trên màn hình rộng của Tivi.

  Công nghệ Chia sẻ màn hình đã được phát triển qua nhiều năm và cách thức tốt nhất để chia sẻ màn hình sẽ khác nhau tùy thuộc nhà sản xuất thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm kiếm danh sách các sản phẩm được chứng nhận Miracast từ đây.

  Hầu hết các ứng dụng phổ biến hiện nay đều tích hợp chức năng Chia sẻ màn hình giúp bạn dễ dàng chiếu hình ảnh từ thiết bị di động lên màn hình Tivi.

  Tivi Sony nào có chức năng Chia sẻ màn hình? 

  Bật chức năng Chia sẻ màn hình trên Tivi Sony 

  Khắc phục sự cố

  Nếu Tivi Sony của tôi không có chức năng chia sẻ màn hình thì tôi có thể dùng tùy chọn thay thế nào khác không?