ID bài viết : 00129672 / Sửa lần cuối : 15/06/2021

Cách khôi phục Android TV™ về cài đặt gốc

  Trước khi bắt đầu

  QUAN TRỌNG: Giải pháp này áp dụng cho Android TV. Đối với các BRAVIA TV không phải Android TV, tham khảo các bài viết sau đây:

  Câu trả lời liên quan: Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV hay loại Tivi khác không

  CẢNH BÁO: Tùy chọn Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc) sẽ xóa tất cả các cài đặt đã tùy chỉnh của bạn kể cả cài đặt khóa trẻ em và những cài đặt sau đây. Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

  • Tài khoản Google 
  • Dữ liệu hệ thống & ứng dụng
  • Ứng dụng đã tải về
  • Kênh
  • Cài đặt mạng không dây

  LƯU Ý:

  • Trước tiên, hãy thử Power Reset (Khởi tạo lại nguồn) nếu bạn chưa thực hiện thao tác này. Khởi tạo lại nguồn Tivi không ảnh hưởng đến các cài đặt của Tivi.
  • Có thể khôi phục một số dữ liệu ứng dụng nếu Ứng dụng được đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn.
   • Android™ 9, Android 10:
    HOME — Settings (Cài đặt) — Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) hoặc Accounts & Sign-In (Tài khoản & Đăng nhập) — Google — Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) — chọn các mục đồng bộ hóa với tài khoản — Sync now (Đồng bộ hóa ngay)
   • Android 7.0, Android 8.0:
    HOME — Settings (Cài đặt) — Google — Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) — chọn các mục đồng bộ hóa với tài khoản — Sync now (Đồng bộ hóa ngay)
   • Android 6.0:
    HOME — Settings (Cài đặt) — Personal (Cá nhân) — Google — Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) — chọn các mục đồng bộ hóa với tài khoản — Sync now (Đồng bộ hóa ngay)
  • Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể mất vài phút. Vui lòng chờ cho đến khi bạn nhận được thông báo rằng quá trình này đã hoàn tất.
  • Sau khi quá trình Khôi phục cài đặt gốc hoàn tất thành công, Tivi sẽ tiếp tục chuyển sang tiện ích Thiết lập ban đầu. Bạn sẽ cần phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google.
  • Nếu bạn sử dụng Điều khiển cảm ứng từ xa, phải kích hoạt lại trình tự ghép nối sau khi khôi phục cài đặt gốc.

  Cách khôi phục cài đặt gốc

  Chọn trạng thái của Tivi bên dưới. Quy trình thao tác khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của Tivi.

  Nếu có thể hiển thị màn hình Home

  LƯU Ý:

  • Đối với X74H / X75H: Bỏ qua bước 5 và 6.
  • Đối với dòng X7 và W8: Bỏ qua bước 6.
  • Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.
  1. Bật Tivi.
  2. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn  Settings (Cài đặt).
  4. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Reset (Thiết lập lại).
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — About (Thông tin) — Reset (Thiết lập lại) hoặc Factory reset (Khôi phục cài đặt gốc).
   • Chọn Storage & Reset (Lưu trữ & Thiết lập lại).
  5. Chọn Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc).
  6. Chọn Erase Everything (Xóa hết).
   LƯU Ý: Nếu được yêu cầu cung cấp mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho Khóa trẻ em (Truyền hình).
  7. Chọn Yes (Có).

  Nếu không thể hiển thị màn hình Home (nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động)

  Đối với dòng X74H / X75H, X7 và W8:

  Nếu có phản hồi khi bạn nhấn nút  ACTION hoặc Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, hãy làm theo quy trình sau đây.

  1. Nhấn nút  ACTION hoặc Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị).
  4. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn About (Thông tin) — Factory reset (Khôi phục cài đặt gốc) — Factory date reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu).
   • Chọn Reset (Thiết lập lại).
   • Chọn About (Thông tin) — Reset (Thiết lập lại).

  Đối với các mẫu Tivi khác:

  Nếu có phản hồi khi bạn nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa, hãy làm theo quy trình dưới đây.
  LƯU Ý:

  • Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.
  1. Bật Tivi.
  2. Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn Manual (Help Guide) (Hướng dẫn sử dụng (Hướng dẫn trợ giúp)) hoặc Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) trong How to use your TV (Cách sử dụng Tivi của bạn).
  4. Chọn Settings (Cài đặt).
  5. Chọn Configuring the TV (Cấu hình Tivi).
  6. Chọn Watching TV (Tivi đang xem) hoặc TV (Tivi).
  7. Chọn Settings (Cài đặt).
   Hình ảnh màn hình cho Hướng dẫn trợ giúp
  8. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Reset (Thiết lập lại). (Android 9)
   • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  9. Chọn Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc).
  10. Chọn Erase Everything (Xóa hết).
   LƯU Ý: Nếu được yêu cầu cung cấp mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho Khóa trẻ em (Truyền hình).
  11. Chọn Yes (Có).