ID bài viết : 00152965 / Sửa lần cuối : 06/07/2020In

Không thể hoàn tất cập nhật firmware/phần mềm bằng menu Tivi.

Cập nhật firmware/phần mềm lên phiên bản mới nhất không hoạt động.

  Có nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như lỗi kết nối và lỗi máy chủ có thể khiến cho Tivi không thể tải xuống bản cập nhật phần mềm đúng cách từ trang web và hoàn tất cập nhật.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Sau đó rút cáp nguồn và cắm lại. Hoặc thực hiện thao tác RESET (THIẾT LẬP LẠI) như sau
   Tham khảo Câu hỏi thường gặp sau đây để biết hướng dẫn cách THIẾT LẬP LẠI.
  2. Xác nhận trạng thái mạng của Tivi bằng cách làm theo các bước sau:
   • Đối với Android TV™
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. (Đối với riêng Android™ 8.0) Chọn App (Ứng dụng).
    3. Chọn HELP (TRỢ GIÚP).
    4. Chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
   • Đối với các mẫu Tivi năm 2014
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chuyển đến Settings (Cài đặt).
    3. Chọn Network (Mạng).
    4. Chọn Network Setup (Thiết lập mạng).
    5. Chọn View Network settings and status (Xem cài đặt và trạng thái mạng).
    6. Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).
    7. Chọn Yes (Có).

   LƯU Ý: Đảm bảo rằng truy cập nội bộ và truy cập internet trên Tivi ổn định và tính năng Physical Connection (Kết nối thực) hoặc Wireless Device on TV (Thiết bị không dây trên Tivi) được đặt thành OK hoặc Found (Tìm thấy).
   Nếu bạn không thực hiện được bước này, hãy thiết lập lại kết nối.

   Để biết chi tiết về các phương pháp kết nối mạng, hãy tham khảo thêm phần Câu hỏi thường gặp dưới đây.

  3. Kiểm tra phiên bản mới.
   Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây.
    Cách cập nhật phần mềm.

   LƯU Ý: Nếu thông báo chẳng hạn như New software version is not detected (Không phát hiện thấy phiên bản phần mềm mới) xuất hiện, hãy chờ một lát, rồi thử cập nhật phần mềm một lần nữa.
    
  4. Nếu bạn vẫn không thể cập nhật được, hãy thử cập nhật thủ công bằng cách tải phần mềm mới trên trang web hỗ trợ của Sony về thiết bị lưu trữ USB. ình điều khiển

   

  *Android và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.