ID bài viết : 00243442 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Netflix bị đứng khi tải dữ liệu và không khởi động được.

  Nếu Netflix bị đứng khi tải dữ liệu và không khởi động được, hãy thực hiện quy trình sau đây để khởi động lại ứng dụng.
  Bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách tắt và bật lại Tivi bằng điều khiển từ xa.

  1. Nhấn và giữ nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Netflix từ danh sách Apps (Ứng dụng), sau đó nhấn và giữ nút ENTER.
  3. Chọn Info (Thông tin) — Force stop (Buộc dừng) — OK.
  4. Chọn Open (Mở) từ danh sách ở trên và nhấn nút ENTER.