ID bài viết : 00197369 / Sửa lần cuối : 08/06/2021

Khắc phục sự cố (Android TV™): Cách kiểm tra xem nguyên nhân gây ra sự cố có phải nằm ở ứng dụng tải xuống hay không và cách khắc phục sự cố

  Hãy kiểm tra như sau.

  Nếu BRAVIA TV không hoạt động đúng thì có thể ứng dụng đã tải xuống đang ảnh hưởng tới hoạt động của Tivi. Khởi động Tivi ở chế độ an toàn và kiểm tra xem hiện tượng này có tiếp tục xảy ra khi tắt ứng dụng đã tải xuống hay không.
  Để biết chi tiết về chế độ an toàn và cách chạy chế độ An toàn, hãy tham khảo nội dung sau đây.
  Cách bật/tắt chế độ An toàn?

  Nếu bạn có thể khởi động Tivi ở chế độ an toàn và xác nhận rằng ứng dụng đã tải xuống đang ảnh hưởng tới hoạt động của Tivi, hãy thử cách sau.

  1. Hãy cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất từ Google Play Store.
  2. Tiến hành Clear data (Xóa dữ liệu) bằng cách làm theo quy trình dưới đây.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all app (Xem tất cả ứng dụng) — ứng dụng gặp sự cố. (Android™ 9)
    • Chọn Apps (Ứng dụng) — ứng dụng gặp sự cố trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống) hoặc Running app (Ứng dụng đang chạy). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
   4. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi chọn OK.
  3. Tìm trang web hoặc địa chỉ email có trong từng ứng dụng hoặc phần FULL DESCRIPTION (MÔ TẢ ĐẦY ĐỦ) của từng ứng dụng.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Google Play Store.
    Đối với Android 8.0 trở lên, chọn  Apps (Ứng dụng) rồi chọn Google Play Store (Play Store).
   3. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).
   4. Chọn ứng dụng sau đó chọn FULL DESCRIPTION (MÔ TẢ ĐẦY ĐỦ).
  4. Cân nhắc gỡ cài đặt ứng dụng.

  LƯU Ý: Khắc phục sự cố liên quan: Khắc phục sự cố (Android TV): Việc khởi động lại Tivi và các bản cập nhật phần mềm có những lợi ích gì? / Sự cố với âm thanh và màn hình