ID bài viết : 00197765 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Thông báo lỗi Netflix: Thiết bị này không hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập

    Ứng dụng Netflix cho Android TV hiện không hỗ trợ ngôn ngữ Ả Rập.

    Tham khảo Hỗ trợ Netflix https://help.netflix.com/en/node/38715