ID bài viết : 00232262 / Sửa lần cuối : 24/09/2019

Sự cố âm thanh liên quan đến Kênh trao đổi âm thanh (ARC) của Hệ thống rạp hát tại nhà trên Android TV của Sony (mẫu 2016-2018) sau khi cập nhật Android™ 8.0 Oreo™

  Chúng tôi nhận thấy bạn có thể gặp sự cố về âm thanh—qua cổng ARC được kết nối với Sound Bar, Đầu thu A/V hoặc Hệ thống rạp hát tại nhà—khi bật Tivi từ chế độ chờ.

  Các kỹ thuật viên của chúng tôi hiện đang điều tra nguyên nhân chính gây ra vấn đề này.

  Trong khi chờ đợi, bạn hãy thử các giải pháp sau đây theo thứ tự đánh số. Nếu (những) triệu chứng vẫn tiếp diễn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng giải pháp khác trong danh sách.

  LƯU Ý: Vui lòng bật tùy chọn Audio system prioritisation (Ưu tiên hệ thống âm thanh) trước khi làm theo các giải pháp dưới đây.
  [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [Sound] (Âm thanh) > [Audio system prioritisation] (Ưu tiên hệ thống âm thanh)

  Giải pháp 1:

  • Tắt thiết bị âm thanh của bạn bằng điều khiển âm thanh từ xa
  • Tắt Tivi của bạn bằng điều khiển Tivi từ xa
  • Bật Tivi của bạn bằng điều khiển Tivi từ xa

  LƯU Ý: Thiết bị âm thanh sẽ tự động bật nhờ chức năng Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC).

  Giải pháp 2:

  • Thay đổi cài đặt loa bằng cách truy cập [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [Sound] (Âm thanh) > [Speakers] (Loa) > [TV speakers] (Loa Tivi)
  • Tắt Tivi bằng điều khiển Tivi từ xa
  • Bật Tivi bằng điều khiển Tivi từ xa

  LƯU Ý: Cài đặt Loa sẽ tự động chuyển sang [Audio system] (Hệ thống âm thanh) nhờ chức năng Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC).

  Giải pháp 3:

  • Bật tùy chọn Điều khiển đồng bộ BRAVIA bằng cách truy cập [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [External inputs] (Ngõ vào bên ngoài) > [BRAVIA Sync settings] (Cài đặt BRAVIA Sync) > [BRAVIA Sync control] (Điều khiển đồng bộ BRAVIA)
  • Chọn [Yes] (Có) khi [Remove recognized devices from the list] (Xóa thiết bị được nhận dạng khỏi danh sách) xuất hiện
   LƯU Ý: Điều khiển đồng bộ BRAVIA có thể bị tắt.
  • Chọn điều khiển đồng bộ BRAVIA một lần nữa để bật
   LƯU Ý: Cài đặt loa sẽ tự động chuyển sang [Audio system] (Hệ thống âm thanh).

  Giải pháp 4:

  Chúng tôi cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi và thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.