ID bài viết : 00187737 / Sửa lần cuối : 17/11/2019

Kết nối Bluetooth: Câu hỏi thường gặp dành cho Tivi Android của Sony

  logo bluetooth

  Trang này sẽ giới thiệu Câu hỏi thường gặp về Bluetooth cho Android TV của Sony.
  Nhấp vào biểu tượng/chủ đề để xem các bài viết trợ giúp.

  ẢnhẢnh
  Thông tin/
  vấn đề cơ bản
  Kết nối với
  Thiết bị âm thanh
  Ảnh
  Kết nối với
  Điều khiển cảm ứng từ xa /
  Điều khiển bằng giọng nói
  Kết nối với
  các thiết bị khác

   


  Ảnh

  Thông tin/vấn đề cơ bản

   


  Ảnh

  Kết nối với Thiết bị âm thanh

   


  Ảnh

  Kết nối với Điều khiển cảm ứng / Điều khiển bằng giọng nói

  Hướng dẫn

  Khắc phục sự cố

   


  Kết nối với các thiết bị khác