ID bài viết : 00147596 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Cách thiết lập IR Blaster để điều khiển Tivi và bộ chuyển tín hiệu trong quá trình Thiết lập ban đầu.

  Bạn có thể điều khiển Android TV™ và bộ chuyển tín hiệu (đầu thu tín hiệu cáp) bằng điều khiển từ xa của Tivi bằng cách kết nối IR Blaster đi kèm với Tivi.

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.
  • Dòng A9G, X85xxG (55/65/75/85), X95xxG và Z9G đều là các mẫu tương thích với điều khiển bộ chuyển tín hiệu và có thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu mà không cần đến IR Blaster. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu (đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh) trên Android TV.
  • Các bước để thực hiện quy trình này được nêu chi tiết bên dưới và Hướng dẫn bằng video cũng có sẵn để minh họa các bước khi chúng được thực hiện.
  • Đảm bảo rằng bộ chuyển tín hiệu đã kết nối có hỗ trợ chức năng IR Blaster. Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để xác nhận tính tương thích của thiết bị với chức năng IR Blaster.

  Tùy từng trường hợp, hãy làm theo một trong các cách dưới đây.

  Thiết lập IR Blaster từ màn hình Thiết lập ban đầu
  Thiết lập IR Blaster từ menu Settings (Cài đặt)


  Thiết lập IR Blaster từ màn hình Thiết lập ban đầu

  Làm theo các bước sau để thiết lập IR Blaster từ màn hình Thiết lập ban đầu.

  LƯU Ý:

  • Màn hình Initial Setup (Thiết lập ban đầu) sẽ xuất hiện nếu đây là lần đầu tiên bạn bật Tivi hoặc sau khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc.
   Hãy thoát khỏi màn hình cài đặt IR Blaster bằng cách nhấn nút BACK (QUAY LẠI) nếu bạn sẽ thiết lập sau hoặc không muốn sử dụng IR Blaster.
  • Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.
  1. Bật Android TV và bộ chuyển tín hiệu đã kết nối.
  2. Bắt đầu quy trình Thiết lập ban đầu cho Android TV.
  3. Khi thông báo Would you like to control your set-top box (cable or satellite box) with your TV remote control? (Bạn có muốn điều khiển bộ chuyển tín hiệu (đầu thu tín hiệu cáp hoặc vệ tinh) bằng điều khiển từ xa của Tivi không?) xuất hiện trên màn hình Tivi trong quá trình Thiết lập ban đầu, hãy chọn Yes (Có) hoặc Setup (Thiết lập).

  4. Trên màn hình Power on and Connect (Bật nguồn và kết nối), chọn OK.
  5. Kết nối IR Blaster.
   Đối với IR Blaster kiểu USB

    Kết nối bằng IR Blaster kiểu USB
   1. Bộ chuyển tín hiệu hoặc thiết bị thu AV
   2. Cáp IR Blaster
   3. Cổng USB của IR Blaster
   Mọi cổng USB đều được chấp nhận
   Đối với IR Blaster kiểu đầu cắm 

   Kết nối bằng IR Blaster kiểu đầu cắm
   1. Bộ chuyển tín hiệu hoặc thiết bị thu AV
   2. Cáp IR Blaster
   3. Giắc cắm IR Blaster (ổ cắm)
   Vui lòng không kết nối với cổng IR IN
   (Chỉ Hoa Kỳ/Canada/Mexico);


    

    

   Hãy kết nối với IR BLASTER   LƯU Ý: Khi sử dụng IR Blaster kiểu USB, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình cho biết rằng thiết bị được kết nối với cổng USB.
    
  6. Chọn OK.
  7. Hãy đặt IR Blaster ở gần cảm biến điều khiển từ xa của bộ chuyển tín hiệu.

   LƯU Ý:

   • Sau khi cắm dây IR blaster, thông báo Searching for your set-top box (Đang tìm bộ chuyển tín hiệu của bạn) có thể xuất hiện.
   • Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ chuyển tín hiệu hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thông tin về vị trí của cảm biến IR (hồng ngoại) trên bộ chuyển tín hiệu.
     
  8. Trong màn hình Select the input to which your set-top box is connected (Chọn đầu vào mà bộ chuyển tín hiệu được kết nối), hãy chọn đầu vào thích hợp được sử dụng.

  9. Trong màn hình Select your service provider (Chọn nhà cung cấp dịch vụ), hãy chọn nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

  10. Nhập mã bưu điện.

  11. Trong màn hình Can you control your set-top box? (Bạn có thể điều khiển được bộ chuyển tín hiệu không?) , hãy chọn YES (CÓ) nếu bạn thấy hình ảnh hoặc tín hiệu trên màn hình Test (Kiểm tra).
  12. Trong màn hình Set up TV program information (Cài đặt thông tin chương trình Tivi), hãy chọn Start (Bắt đầu).

   LƯU Ý: Chức năng này hữu ích đối với chương trình hướng dẫn của bộ chuyển tín hiệu.

  13. Trong màn hình Select your provider (Chọn nhà cung cấp), hãy chọn tên của nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực của bạn.   LƯU Ý: Bước này nhằm xác nhận lại nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp hoặc vệ tinh của bạn.

  14. Trong màn hình Set-up is complete (Đã thiết lập xong), hãy chọn OK.
  15. Bật bộ chuyển tín hiệu (Truyền hình cáp hoặc Truyền hình vệ tinh) như sau.
   Không thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu hoặc đầu thu A/V khi sử dụng chức năng IR Blaster.

  Thiết lập IR Blaster từ menu Cài đặt

  Nếu bạn đã hoàn thành quy trình Thiết lập ban đầu và bỏ qua thiết lập IR Blaster, bạn có thể thiết lập IR Blaster bằng cách làm theo các bước sau.
  LƯU Ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.

  1. Bật Tivi và đảm bảo rằng bộ chuyển tín hiệu được kết nối và đang bật.

  2. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HOME.
  3. Chọn  Settings (Cài đặt).
  4. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Watching TV (Xem TV) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh)Set-top box control setup (Thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu).
   • Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster) — Set-top box control setup (Thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu).
   • Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster).
  5. Kết nối IR Blaster.
   Đối với IR Blaster kiểu USB

    Kết nối bằng IR Blaster kiểu USB
   1. Bộ chuyển tín hiệu hoặc thiết bị thu AV
   2. Cáp IR Blaster
   3. Cổng USB của IR Blaster
   Mọi cổng USB đều được chấp nhận
   Đối với IR Blaster kiểu đầu cắm 

   Kết nối bằng IR Blaster kiểu đầu cắm
   1. Bộ chuyển tín hiệu hoặc thiết bị thu AV
   2. Cáp IR Blaster
   3. Giắc cắm IR Blaster (ổ cắm)
   Vui lòng không kết nối với cổng IR IN
   (Chỉ Hoa Kỳ/Canada/Mexico)


    

    

   Hãy kết nối với IR BLASTER   LƯU Ý: Khi sử dụng IR Blaster kiểu USB, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình cho biết rằng thiết bị được kết nối với cổng USB.
    
  6. Chọn OK.
  7. Hãy đặt IR Blaster ở gần cảm biến điều khiển từ xa của bộ chuyển tín hiệu.   LƯU Ý: Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ chuyển tín hiệu hoặc liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thông tin về vị trí của cảm biến IR (hồng ngoại) trên bộ chuyển tín hiệu.
    
  8. Trong IR Blaster setup (Cài đặt IR Blaster), chọn Supported Models (Mẫu máy được hỗ trợ).
  9. Trong màn hình Supported Models (Mẫu máy được hỗ trợ), chọn Set-top box (Bộ chuyển tín hiệu).

  10. Trong màn hình Select your service provider (Chọn nhà cung cấp dịch vụ), hãy chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp hoặc vệ tinh của bạn.

  11. Trong màn hình Search for your Set-top box manufacturer (Tìm kiếm nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu của bạn), hãy nhập tên nhà sản xuất đầu thu tín hiệu cáp hoặc vệ tinh.

   LƯU Ý:
   • Trước khi bạn nhập tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu đã thiết lập, đảm bảo rằng bạn bật tính năng nhập chữ in hoa trên bàn phím ảo. Tivi có thể không nhận dạng bộ chuyển tín hiệu nếu bạn không bật chữ in hoa.
   • Thông báo lỗi Model Not Found (Không tìm thấy mẫu máy) có thể hiển thị, nếu tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu đã thiết lập không được nhận dạng. 

   Cách nhập tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu

   Để nhập tên của nhà sản xuất bộ chuyển tín hiệu đã thiết lập, hãy làm theo các bước sau.
   1. Trên bàn phím ảo, chọn phím Shift .
   2. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn và giữ phím Enter  ở giữa bốn mũi tên chỉ hướng cho tới khi đường kẻ màu lam được đặt ở cuối phím Shift
   3.  Nhập số mẫu máy của bộ chuyển tín hiệu.
   4. Chọn DONE (HOÀN TẤT).
  12. Nhập mã bưu điện.

  13. Trong màn hình Select the input to which your set-top box is connected (Chọn đầu vào mà bộ chuyển tín hiệu được kết nối), hãy chọn đầu vào thích hợp được sử dụng.


  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.