ID bài viết : 00260953 / Sửa lần cuối : 07/03/2023In

Sau khi chọn nội dung trên ứng dụng Amazon Prime Video, nghe được âm thanh nhưng màn hình bị treo.

    Màn hình có thể bị treo khi bạn sử dụng ứng dụng Amazon Prime Video, chuyển sang ứng dụng khác, sau đó nhanh chóng quay lại Amazon Prime Video  lần nữa.
    Để xử lý tình trạng màn hình treo này, hãy nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa của Tivi để thoát Amazon Prime Video, sau đó khởi động lại ứng dụng.

    LƯU Ý:

    • Mặc dù sự cố này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các bước ở trên, sự cố có thể xảy ra một lần nữa nếu bạn lặp lại các tình huống gây ra tình trạng treo màn hình
    • Sự cố này sẽ được giải quyết trong tương lai với bản cập nhật của ứng dụng Amazon Prime Video