ID bài viết : 00256513 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

Thiết lập và khắc phục sự cố YouTube

    Chọn một Dịch vụ phát trực tuyến video khác
    YouTube

    YouTube là một dịch vụ chia sẻ video trực tuyến, nơi các thành viên có thể đăng tải và xem nội dung video. Lưu ý rằng không phải tất cả dịch vụ phát trực tuyến đều được hỗ trợ trên tất cả mẫu Tivi. Một số mẫu cũ có thể không có khả năng kết nối internet. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết chi tiết.

    Bắt đầu

    Khắc phục sự cố