ID bài viết : 00244509 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

[VIDEO] Khắc phục thông báo "No signal..." (Không có tín hiệu...) trên Tivi Sony

    Hướng dẫn bằng video này giúp bạn xác định các nguyên nhân tiềm ẩn và cách giải quyết khi bạn gặp phải thông báo “No Signal” (Không có tín hiệu).


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube