ID bài viết : 00239500 / Sửa lần cuối : 29/10/2023In

Sau khi kết nối hoặc ngắt kết nối tai nghe có dây, thiết bị Bluetooth sẽ không còn phát âm thanh Tivi nữa.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để khắc phục tình trạng này, hãy thực hiện một trong các quy trình sau để thiết lập lại kết nối Bluetooth và cải thiện chất lượng âm thanh.

  • Trên thiết bị Bluetooth, ngắt kết nối và kết nối lại Tivi.

  • Trong menu Tivi, ngắt kết nối rồi kết nối lại với thiết bị Bluetooth.
   LƯU Ý: Các bước này cho phép bạn thiết lập lại kết nối Bluetooth trên Tivi mà không cần ngắt ghép nối từ thiết bị Bluetooth.

   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — (Tên thiết bị Bluetooth) A2DPDisconnect (Ngắt kết nối).
    • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Tên thiết bị Bluetooth — Disconnect (Ngắt kết nối).
   3. Sau đó chọn tên thiết bị Bluetooth — Connect (Kết nối).