ID bài viết : 00281317 / Sửa lần cuối : 17/07/2023In

[VIDEO] Cách kết nối Sony Android TV của bạn với mạng không dây

    Tìm hiểu cách kết nối Sony Android TV của bạn với mạng không dây.

    Lưu ý: Video chỉ bằng Tiếng Anh


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube