ID bài viết : 00206545 / Sửa lần cuối : 18/04/2022In

Cách thiết lập lại nguồn, khởi động lại hoặc đặt Android TV hoặc Google TV về cài đặt gốc

  Bài viết này được thiết kế để khắc phục sự cố sau đây.

  • Android™ TV bị treo ở màn hình logo Sony.
  • Android TV không phản hồi với các lệnh trên điều khiển từ xa đi kèm hoặc với các nút nhấn trên Tivi.
  • Không thể truy cập menu Khôi phục cài đặt gốc của Android TV.

  Có ba cách khác nhau để khôi phục cài đặt gốc của Android TV™ hoặc Google TV™ tùy thuộc vào sự cố bạn đang gặp phải:

  • Bước 1 (Thiết lập lại nguồn/Khởi động lại) luôn được khuyến nghị trước tiên vì bước này có thể giải quyết nhiều sự cố và không ảnh hưởng đến thông tin đã lưu.
  • Bước 2 (Khôi phục cài đặt gốc) là bước tiếp theo và sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh khi bước này đặt lại Tivi về thông số kỹ thuật ban đầu.
  • Bước 3 (Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc) là tùy chọn cuối cùng và cũng sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh vì bước này đặt lại Tivi về thông số kỹ thuật ban đầu. Sử dụng tùy chọn này khi bạn không thể truy cập Tivi qua menu, không có điều khiển từ xa hoặc theo chỉ định khác.

  Trước khi bắt đầu

  • QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ dành cho các mẫu Android TV hoặc Google TV. Bạn có thể kiểm tra loại Tivi của bạn nếu không chắc chắn.
  • Đảm bảo Tivi đã bật và bạn tháo mọi thiết bị USB gắn ngoài khỏi Tivi.

  Bạn có thể xem video bao gồm các tùy chọn này hoặc chuyển sang các bước chi tiết hơn.


  Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Các bước Thiết lập lại nguồn / khởi động lại và Khôi phục cài đặt gốc

  Kiểm tra xem sự cố có được khắc phục sau mỗi bước hay không.

  Bước 1: Các tùy chọn Thiết lập lại nguồn hoặc Khởi động lại

  Bước 2: Khôi phục cài đặt gốc

  Bước 3: Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc