ID bài viết : 00203947 / Sửa lần cuối : 19/09/2023In

Số kênh âm thanh được chọn trong Netflix khác với số hiển thị trên hệ thống âm thanh.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi bạn xem video Netflix với Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital) là Auto (Tự động), Auto1 (Tự động 1) hoặc Auto2 (Tự động 2) thì âm thanh từ ngõ ra kỹ thuật số quang học/ARC sẽ là Dolby Digital/Dolby Digital Plus 5.1ch hoặc Dolby Atmos. Thông số kỹ thuật này sẽ được áp dụng bất kể âm thanh của video Netflix2ch hoặc 5.1ch.

    Lưu ý:

    • Nếu Tivi của bạn không có Auto2 (Tự động 2) trong phần cài đặt Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital) thì âm thanh từ ngõ ra kỹ thuật số quang học/ARC sẽ là Dolby Digital/Dolby Digital Plus 5.1ch.
    • Lý do chỉ có chuẩn Dolby Digital/Dolby Digital Plus 5.1ch hoặc Dolby Atmos được chọn là nhằm ngăn hệ thống âm thanh tắt tiếng hoặc gây ra tiếng ồn khi thay đổi số kênh âm thanh.