ID bài viết : 00225408 / Sửa lần cuối : 21/08/2020In

Không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng trên Tivi

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả BRAVIA TV đều có thể dùng ứng dụng. Để xem Tivi của bạn có các chức năng được mô tả trong bài viết này hay không, hãy kiểm tra hướng dẫn đi kèm với sản phẩm.

  Cách kiểm tra ứng dụng trên Tivi của bạn

  Bạn có thể kiểm tra các ứng dụng hiện có trên Tivi của bạn bằng cách làm theo đường dẫn menu sau đây:

  1. Đảm bảo kết nối Tivi với mạng Internet đang hoạt động.
  2. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng), Applications (Ứng dụng) hoặc All Applications (Tất cả ứng dụng).

   LƯU Ý đối với các mẫu Tivi 2014: Menu All Apps (Tất cả ứng dụng) nằm ở bên trái phía dưới của màn hình menu Apps (Ứng dụng).

  LƯU Ý:

  • Sony không chịu trách nhiện về chức năng của các Ứng dụng của bên thứ ba. Tính khả dụng của Ứng dụng có thể thay đổi.
  • Một số tính năng hoặc dịch vụ có thể không có sẵn tùy thuộc vào khu vực/quốc gia.
  • Không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng.

   

  Sự cố có được khắc phục không?

  Không, chuyển đến bước tiếp theo

   

   

  Quay lại Menu chính