ID bài viết : 00225405 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Ứng dụng mà bạn đang thử cài đặt có sẵn cho Android TV™ hoặc Google TV™ không?

  Ứng dụng mà bạn đang thử cài đặt có sẵn cho Android TV™ hoặc Google TV™ không?

  Kiểm tra các ứng dụng có sẵn cho Tivi của bạn

  Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Những ứng dụng nào sử dụng được trên Android TV hoặc Google TV?.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤