ID bài viết : 00225407 / Sửa lần cuối : 22/12/2022In

Hãy kiểm tra như sau:

  Hãy kiểm tra như sau:

  Menu Tivi

  Chọn loại Tivi của bạn

  Đối với các mẫu Google TV™

  Đối với các mẫu Android TV™

  Đối với các mẫu Tivi khác

  Lưu ý: Nếu bạn không chắc bạn có loại Tivi nào, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV hay loại Tivi khác không.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, tôi muốn liên lạc với Bộ phận Hỗ trợ của Sony


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤