ID bài viết : 00225387 / Sửa lần cuối : 28/11/2022In

Màn hình có thể đã bị tắt bởi một chức năng của Tivi

  Màn hình có thể đã bị tắt bởi một chức năng của Tivi

  Tham khảo bài viết sau đây:

  BRAVIA TV tự động bật hoặc tắt.

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤