ID bài viết : 00229244 / Sửa lần cuối : 05/08/2019In

Cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

  Bạn có thể bật phụ đề cho video YouTube trong các trường hợp sau đây.

  • Video được chèn phụ đề bởi người sở hữu video
  • Video sử dụng tính năng tự động chèn phụ đề của YouTube

  Quy trình bật hoặc tắt phụ đề trên máy tính hoặc thiết bị di động như sau.

  LƯU Ý: Thông tin dưới đây được cập nhật từ tháng 08/2018. Các thông số kỹ thuật của ứng dụng YouTube có thể thay đổi mà không báo trước. Ngoài ra, nội dung hiển thị có thể khác nhau tùy theo ngôn ngữ được chọn và môi trường xem. Để biết thêm thông tin và quy trình mới nhất, hãy tham khảo bài viết sau đây.
  https://support.google.com/youtube/answer/100078  máy tính

  • Bật hoặc tắt phụ đề
   1. Chọn và bắt đầu phát video.
   2. Nếu có sẵn phụ đề, biểu tượng  sẽ xuất hiện trên trình phát.
   3. Để bật phụ đề, nhấp vào .
    Biểu tượng sẽ chuyển thành .
   4. Để tắt phụ đề, nhấp lại vào .
    Biểu tượng sẽ chuyển thành .
     
  • Chọn ngôn ngữ phụ đề
   Chọn các ngôn ngữ khác nhau cho phụ đề bằng cách nhấp vào biểu tượng cài đặt trên video.
   1. Nhấp vào biểu tượng cài đặt .
   2. Nhấp vào Subtitles/CC (Phụ đề/CC) trên video.
   3. Chọn ngôn ngữ.
    LƯU Ý: Nếu ngôn ngữ không có trong danh sách, nhấp vào Auto-translate (Dịch tự động) và chọn ngôn ngữ. Đây là tùy chọn cho phụ đề dịch tự động, được dịch bởi Google Dịch.

  thiết bị di động (Android)

  Tham khảo: https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

  thiết bị di động (iPhone & iPad)

  Tham khảo: https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1