ID bài viết : 00200655 / Sửa lần cuối : 31/01/2024In

Làm thế nào để đóng hoặc tắt ứng dụng trên Android TV / Google TV?

  Lưu ý: Để biết cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành, hãy tham khảo bài viết Android TV™/Google TV™ sử dụng phiên bản hệ điều hành Android™ nào?.

  Hệ điều hành Android™ 10 / Android™ 11/Android™ 12

  1. Nhấn nút cài đặt nhanh hoặc Quick Settings (Cài đặt nhanh) nằm bên dưới nút NGUỒN hoặc nửa trên của điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn Apps (Ứng dụng).
  4. Nhấn các nút mũi tên lên hoặc xuống để chọn ứng dụng bạn muốn đóng hoặc tắt. Chọn See all apps (Xem tất cả ứng dụng) để xem danh sách ứng dụng đầy đủ.
  5. Nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa để chọn ứng dụng.
  6. Chọn Force stop (Buộc dừng) hoặc Disable (Tắt).

  Hệ điều hành Android™ 8.0 Oreo™/Android™ 9.0 Pie

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Tại màn hình HOME, chọn biểu tượng Apps (Ứng dụng) HOẶC nhấn giữ nút HOME để mở danh sách các ứng dụng đã cài đặt.
  3. Nhấn các nút mũi tên trái, phải, lên hoặc xuống để đánh dấu ứng dụng bạn muốn đóng hoặc tắt.
  4. Nhấn giữ nút Enter.
  5. Chọn Info. (Thông tin).
  6. Chọn Force stop (Buộc dừng) hoặc Disable (Tắt).