ID bài viết : 00200655 / Sửa lần cuối : 10/02/2022In

Làm thế nào để đóng các ứng dụng trên Android TV/Google TV?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý: Để biết cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành, hãy tham khảo bài viết Android TV™/Google TV™ sử dụng phiên bản hệ điều hành Android™ nào?.

  Hệ điều hành Android™ 10 / Android™ 11

  1. Nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Từ màn hình Settings (Cài đặt), chọn Apps (Ứng dụng)
  4. Nhấn các nút mũi tên lên hoặc xuống để chọn ứng dụng bạn muốn đóng.
  5. Nhấn nút Enter trên điều khiển từ xa.
  6. Chọn Force stop (Buộc dừng).

  Hệ điều hành Android™ 8.0 Oreo™/Android™ 9.0 Pie

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Tại màn hình HOME, chọn biểu tượng Apps (Ứng dụng) HOẶC nhấn giữ nút HOME để mở danh sách các ứng dụng đã cài đặt.
  3. Nhấn các nút mũi tên trái, phải, lên hoặc xuống để đánh dấu ứng dụng bạn muốn đóng.
  4. Nhấn giữ nút Enter.
  5. Chọn Info. (Thông tin).
  6. Chọn Force stop (Buộc dừng).

  Hệ điều hành Android™ 7.0 Nougat™ trở xuống

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn giữ nút HOME.
  2. Nhấn các nút mũi tên trái hoặc phải để đánh dấu ứng dụng.
  3. Nhấn nút mũi tên xuống để đánh dấu biểu tượng X (Loại bỏ).
  4. Nhấn nút Enter.