ID bài viết : 00187387 / Sửa lần cuối : 18/04/2023In

Cách kiểm tra Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google khi Tivi không có kết nối Internet

  Nếu bạn có thiết bị có tính năng truy cập Internet như máy tính hoặc điện thoại thông minh, hãy dùng thiết bị đó để truy cập URL hiển thị trên màn hình Tivi. Ngoài ra, thông tin sẽ không được gửi đến Google nếu Tivi không được kết nối Internet.
  Thực hiện các bước sau đây để có URL dẫn đến Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn System (Hệ thống) hoặc Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — About (Thông tin) — Legal information (Thông tin pháp lý) — Google legal (Pháp lý Google).
   • Chọn About (Thông tin) — Legal information (Thông tin pháp lý) — Google legal (Pháp lý Google).