ID bài viết : 00194326 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Google TV™ hoặc Android TV™ của tôi có tương thích với HDR không?

  Để biết các mẫu Tivi và cổng HDMI tương thích HDR, hãy xem danh sách dưới đây.

  Các mẫu tương thích với HDR

  Mẫu năm 2023

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  A80L
  A95L
  X80L
  X82L
  X85L
  X90L
  X95L
  XRM-A80L
  XRM-A95L
  KM-X80L
  KM-X85L
  XRM-X90L
  XRM-X95L
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI

  Các mẫu năm 2022

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  A80K
  XRM-A80K
  A90K
  XRM-A90K
  A95K
  XRM-A95K
  X80K, X81K (43-75)
  KM-X80K
  X85K
  KM-X85K
  X90K (55-85)
  XRM-X90K
  X95K
  XRM-X95K
  Z9K
  XRM-Z9K
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI


  Các mẫu năm 2021

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  A80J
  XRM-A80J
  A90J
  XRM-A90J
  X80J, X81J
  KM-X80J
  X85J, X86J
  KM-X85J
  X90J (50-75, 100)
  XRM-X90J
  X95J
  XRM-X95J
  Z9J
  XRM-Z9J
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI

  Các mẫu năm 2020

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  A8H
  A9S
  X80H
  X85H
  X90H, X91H
  KM-X9000H
  X95H
  Z8H
  Z9H
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI

  Các mẫu năm 2019

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  A9G
  Z9G
  X85G (55, 65, 75, 85)
  X95G
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI
  A8G
  X80G
  X85G (KD-43, 49)
  X90G
  Tất cả ngõ vào HDMINgõ vào HDMI2/3
  W80GTất cả ngõ vào HDMI (chỉ 2K)Không được hỗ trợ

  Các mẫu năm 2018

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  A9F
  Z9F
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI
  A8F
  X75F
  X78F
  X83F
  X85F
  X90F
  Tất cả ngõ vào HDMINgõ vào HDMI2/3
  W80FTất cả ngõ vào HDMI (chỉ 2K)Không được hỗ trợ

  Các mẫu năm 2017

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  A1
  X75E
  X82E
  X95E
  X80E
  X85E
  X90E
  X93E, X94E
  Tất cả ngõ vào HDMINgõ vào HDMI2/3

  Các mẫu năm 2016

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  S85D
  X9350D
  X85D
  X93D, X94D
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI
  W8D
  W9D
  Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ
  S80D
  X70D
  X75D
  X80D
  X83D
  Z9D
  Tất cả ngõ vào HDMINgõ vào HDMI2/3

  Các mẫu năm 2015

  DòngCổng HDMI hỗ trợ HDR
  2K: 24p/30p/60p
  4K: 24p/30P
  Cổng HDMI hỗ trợ HDR
  4K: 60p
  S85C
  X85C
  X90C, X91C
  X93C, X94C
  Tất cả ngõ vào HDMITất cả ngõ vào HDMI
  S80C
  W75C, W80C
  W85C
  W87C
  W95C
  X80C, X81C
  X83C
  Không được hỗ trợKhông được hỗ trợ

  Câu trả lời liên quan

  Các định dạng tương thích với HDR (DẢI TẦN NHẠY SÁNG) trên Android TV của tôi là?