ID bài viết : 00188226 / Sửa lần cuối : 23/10/2023In

Không có hình ảnh trên màn hình Tivi.

  Trước khi bắt đầu:

  Khi bật bất kỳ mẫu máy nào sau đây, nếu màn hình chuyển sang màu đen hoặc chỉ có banner Info (Thông tin) được hiển thị, vui lòng tham khảo bài viết Không có hình ảnh hoặc chỉ có Banner thông tin được hiển thị khi bật Tivi.

  • Các mẫu Tivi được hỗ trợ: Dòng W8K, X74K, X75K, W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, X77L

  Chọn sự cố của bạn:

  Khi màn hình chuyển sang màu đen (nếu không áp dụng các điều kiện trong các mục sau đây):

  Màn hình đen và chỉ báo chế độ chờ nhấp nháy màu đỏ:

  Màn hình đen và chỉ báo chế độ chờ tắt:

  Hình ảnh từ thiết bị được kết nối không được hiển thị:

  Các mẫu được trang bị Cảm biến hiện diện:

  Nếu các bước trên không giúp khắc phục sự cố, có thể cần phải sửa chữa Tivi. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.