ID bài viết : 00120316 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Làm thế nào để gỡ cài đặt các ứng dụng trên Google TV™ hoặc Android TV™?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm (Android TV hoặc Google TV) và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Chọn Ứng dụng.
   Lưu ý:
   • Nếu điều khiển từ xa đi kèm có nút APPS (Ứng dụng), bạn có thể nhấn nút APPS (Ứng dụng) để hiển thị danh sách ứng dụng.
   • Hình ảnh dưới đây là ví dụ về Tivi chạy hệ điều hành Android™ 10.0.
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Chọn một ứng dụng để xóa — Uninstall (Gỡ cài đặt)
   • Chọn một ứng dụng để xóa — Uninstall (Gỡ cài đặt)