ID bài viết : 00145471 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Vì sao đèn LED bật sáng hoặc nhấp nháy các màu khác nhau?

  Trước khi bắt đầu

  Khi Tivi đang được sử dụng, cập nhật hoặc ở chế độ chờ

  Kiểu chiếu sáng hoặc màu có thể khác tùy theo mẫu Tivi. Trước tiên, kiểm tra mục menu bằng cách làm theo các bước dưới đây, sau đó xem mô tả cho mẫu Tivi của bạn.

  • Kiểm tra mục menu của Tivi

   1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Chọn System (Hệ thống) hoặc Device preference (Tùy chọn thiết bị).
    Lưu ý: Nếu Device preference (Tùy chọn thiết bị) không được hiển thị, chuyển sang bước 4.
   3. Chọn LED indicator (Đèn báo LED), sau đó đánh dấu vào tùy chọn menu.
    Lưu ý: Nếu LED indicator (Đèn báo LED) không được liệt kê trong menu, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp (Hướng dẫn web) về cách đèn LED bật sáng.
   4. Quy trình kiểm tra thông số kỹ thuật sẽ khác nhau tùy theo mục menu được hiển thị:
  • Ý nghĩa của Voice function LED (Đèn LED chức năng Thoại) hoặc Operational response LED (Đèn LED Phản hồi vận hành) trên Tivi

   Nếu Operational response (Phản hồi vận hành) được liệt kê trong menu trong bước 4 ở trên, hãy tham khảo phần sau đây.

   Voice function LED (Đèn LED chức năng Thoại) hoặc Operational response LED (Đèn LED Phản hồi vận hành)
  • Ý nghĩa của illumination LED (Đèn LED rọi sáng) hoặc đèn ở dưới cùng của màn hình Tivi

   Nếu illumination LED (Đèn LED rọi sáng) được liệt kê trong menu trong bước 4 ở trên thì có 2 loại chiếu sáng ở dưới cùng của Tivi.

   Tùy thuộc vào đèn bạn muốn kiểm tra, hãy tham khảo các mục sau đây:

   illumination LED (Đèn LED rọi sáng) Đèn ở dưới cùng của màn hình (Đối với Android TV)

  Khi Tivi không hoạt động bình thường

  Tùy thuộc vào trạng thái bật sáng hoặc nhấp nháy của đèn LED, hãy tham khảo các mục sau đây:

  • Đèn LED màu đỏ nhấp nháy:

   Đối với các mẫu Google TV hoặc Android TV: Nếu đèn LED màu đỏ nhấp nháy, hãy thử quy trình khắc phục sự cố dưới đây. Nếu quy trình không thể khắc phục được sự cố và đèn LED màu đỏ vẫn nhấp nháy, hãy kiểm tra xem đèn nhấp nháy bao nhiều lần, sau đó liên hệ bộ phận hỗ trợ.

   • Tắt Tivi và bật lại nguồn bằng điều khiển từ xa của Tivi hoặc nút nguồn chính trên Tivi.
   • Tháo dây nguồn (dây điện) rồi cắm lại.
   • Tắt Tivi sau đó ngắt kết nối tất cả thiết bị cắm vào Tivi.
   • Cập nhật phần mềm Tivi lên phiên bản mới nhất.
    Để biết thêm chi tiết về Cập nhật phần mềm, hãy tham khảo bài viết Cách cập nhật phần mềm.
   Đối với các mẫu Tivi khác: Tham khảo phần Màu đỏ trong bài viết Đèn màu đỏ, lục hoặc cam đang bật hoặc nhấp nháy trên Tivi.
  • Các đèn khác không phải Đèn LED màu đỏ nhấp nháy:

   Rút dây nguồn chính, chờ khoảng 30 giây và sau đó cắm vào lại để xem màn hình có hiển thị không. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kiểm tra màu đèn LED và số lần đèn nhấp nháy, sau đó liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.