ID bài viết : 00137860 / Sửa lần cuối : 21/12/2023In

Làm cách nào để sử dụng Chromecast tích hợp (Google Cast) trên Google TV™ hoặc Android TV™ của Sony

  Chromecast tích hợp (Google Cast) cho phép bạn xem chương trình giải trí và ứng dụng bạn yêu thích từ thiết bị di động hoặc máy tính trên Google TV hoặc Android TV.

  Nội dung

  Trước khi bắt đầu

  Cách truyền bằng thiết bị di động

  Làm theo các bước dưới đây khi truyền ảnh chụp, phim hoặc nhạc từ ứng dụng hỗ trợ Chromecast trên thiết bị di động Android hoặc Apple iOS tới Tivi.

  1. Khởi chạy ứng dụng hỗ trợ Chromecast trên thiết bị di động.
  2. Trên màn hình ứng dụng, chạm vào biểu tượng Chromecast tích hợp.

  3. Chọn mẫu Tivi.
  4. Chạm vào Play (Phát) để bắt đầu phát lại. Nội dung sẽ bắt đầu phát trên Tivi đã chọn.

  Lưu ý: Để hiển thị toàn bộ màn hình thiết bị di động, hãy tham khảo nội dung sau đây:

  Cách truyền bằng máy tính

  Làm theo bước bên dưới để hiển thị màn hình trên Tivi qua mạng không dây bằng trình duyệt Google Chrome:

  1. Kết nối máy tính vào cùng một mạng Wi-Fi với Tivi.
  2. Mở trình duyệt Google Chrome.
  3. Ở bên phải màn hình trình duyệt, nhấp vào biểu tượng Settings (Cài đặt) và chọn Cast (Truyền).
  4. Trên tab Cast (Truyền), chọn Television Available (Tivi có sẵn) để kết nối Tivi qua mạng không dây.
  5. Để hiển thị toàn bộ màn hình máy tính thay vì chỉ màn hình trình duyệt, trên tab Cast (Truyền), nhấp vào Source (Nguồn) và chọn Cast screen (Truyền màn hình).

  Lưu ý:

  • Thông số kỹ thuật trình duyệt có thể thay đổi mà không thông báo. Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang web Truyền tab Chrome lên Tivi.
  • Tùy vào loại nội dung, một số phát lại video có thể không tương thích với tính năng Cast (Truyền).

  Khắc phục sự cố

  Nếu chức năng Chromecast tích hợp không hoạt động, hãy tham khảo bài viết Không thể phát từ thiết bị di động hoặc máy tính lên Tivi.