ID bài viết : 00129672 / Sửa lần cuối : 19/02/2024In

Cách khôi phục Google TV™ hoặc Android TV™ về cài đặt gốc

  Trước khi bắt đầu

  Bước 1: Thiết lập lại nguồn

  Trước tiên, hãy thử Thiết lập lại nguồn nếu bạn chưa thực hiện thao tác này. Thao tác Thiết lập lại nguồn thường không đặt lại các cài đặt, ví dụ như những cài đặt được đề cập bên dưới Cảnh báo, về cài đặt gốc. Nếu bạn đã thiết lập lại nguồn, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

  Bước 2: Khôi phục dữ liệu gốc

  CẢNH BÁO! Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh, bao gồm kênh, thông tin tài khoản (chẳng hạn như tài khoản Google), dữ liệu hệ thống và ứng dụng, ứng dụng đã tải xuống, cài đặt mạng có dây và Wi-Fi, cài đặt khóa trẻ em và dữ liệu của thiết bị máy ảnh. Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

  Chọn loại Tivi của bạn:

  Mẫu Google TV

  Các mẫu Android TV