ID bài viết : 00147596 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Cách thiết lập điều khiển bộ chuyển tín hiệu hoặc IR Blaster để điều khiển cả Tivi và bộ chuyển tín hiệu

  Trước khi bắt đầu

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các mẫu, Hệ điều hành và Quốc gia/Khu vực cụ thể.
  • Nếu Tivi của bạn có tùy chọn TV box setup (Cài đặt TV box) hoặc tùy chọn Cable/Satellite box setup (Thiết lập hộp cáp/vệ tinh) trong Settings (Cài đặt) — Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) hoặc Watching TV (Tivi đang xem) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) thì điều khiển bộ chuyển tín hiệu sẽ tương thích.
  • Các mẫu Google TV™ và dòng A8H, X80H, X90H, X91H, X95H (55, 65, 75), Z8H, Z9H, X95H (49, 85), X85H, A9G, X85G (55, 65, 75, 85), X95G, Z9G đều là các mẫu tương thích với điều khiển bộ chuyển tín hiệu và có thể điều khiển bộ chuyển tín hiệu mà không cần đến IR Blaster.
  • Để kiểm tra loại Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

  Nếu Tivi của bạn tương thích với điều khiển bộ chuyển tín hiệu:

  Nếu Tivi của bạn là mẫu Tivi tương thích với IR Blaster: (Chỉ ở Ấn Độ và Việt Nam)