ID bài viết : 00201552 / Sửa lần cuối : 26/06/2022In

So sánh các chế độ Hình trong hình (PIP - Picture-in-Picture), Hình và hình (P&P - Picture-and-Picture) và Hình đôi (Twin Picture)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng xem phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

  Tivi của bạn có thể hiển thị đồng thời hai nguồn trong khi xem một chương trình, tùy thuộc vào mẫu máy và chức năng bạn đã chọn. Có ba chế độ có thể sử dụng: Picture-in-Picture (PIP) (Hình trong hình (PIP)), Twin Picture (Hình đôi) và Picture-and-Picture (P&P) (Hình và hình (P&P)).
  Lưu ý: Tùy thuộc vào mẫu Tivi, các chức năng này có thể không sử dụng được. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng Tivi của bạn hoặc bài viết Tivi của tôi có chức năng Hình trong hình (PIP - Picture-in-Picture), Hình và hình (P&P - Picture-and-Picture) và Hình đôi (Twin Picture) không?.

  Có gì khác biệt?

  • Hình trong hình (PIP - Picture-in-Picture): Hiển thị nội dung từ hai nguồn, với một nguồn được mở trong cửa sổ nhỏ ở góc màn hình Tivi.
  • Hình đôi (Twin Picture): Hiển thị đồng thời nội dung từ một thiết bị được kết nối HDMI và một chương trình Tivi (Bộ dò kênh tích hợp).
  • Hình và hình (P&P - Picture-and-Picture): Hiển thị đồng thời nội dung từ hai nguồn video (trái và phải) (ví dụ: thiết bị được kết nối và chương trình Tivi).

  Tivi của tôi có những chế độ nào?

  Chọn loại Tivi của bạn để biết thêm thông tin về các chế độ hiển thị có sẵn.
  (Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải là Android TV™ hay không)

  Android TV

  Các Tivi khác (ngoại trừ mẫu Google TV™)