ID bài viết : 00115528 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Cách ghép nối Bảng cảm ứng điều khiển từ xa với Tivi

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Đối với các điều khiển từ xa Tivi khác, vui lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố của chúng tôi.


  Để sử dụng Điều khiển cảm ứng từ xa (Touchpad Remote Control), cần phải ghép nối điều khiển với Tivi.

  Điều khiển cảm ứng từ xa (Touchpad Remote Control) đi kèm

  1. Đảm bảo lắp pin đúng cách.
  2. Khi phần hướng dẫn hiển thị trên màn hình, nhấn vùng Bảng cảm ứng liên tục như minh họa trong hướng dẫn để thực hiện ghép nối.
   Ảnh

  LƯU Ý:

  • Xem hướng dẫn thao tác đối với Điều khiển cảm ứng từ xa (Touchpad Remote Control) từ Touchpad Remote Control ở phía trên màn hình Home.
  • Nếu thiết bị điều khiển không hoạt động ngay cả khi bạn di chuyển ngón tay trên bảng cảm ứng thì có thể thiết bị điều khiển và Tivi chưa được ghép nối. Nhấn và giữ nút NGÕ VÀO (INPUT) trên Tivi trong ít nhất 5 giây và đăng ký Điều khiển cảm ứng từ xa (Touchpad Remote Control) từ màn hình được hiển thị.
  • Nếu xuất hiện thông báo Không thể bật Bluetooth do lỗi (Unable to turn Bluetooth on due to an error), vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ Sony.

  Điều khiển cảm ứng từ xa (Touchpad Remote Control) được bán riêng

  1. Đảm bảo lắp pin đúng cách.
  2. Làm theo các bước sau để ghép nối thiết bị điều khiển.
   1. Nhấn nút HOME trên thiết bị điều khiển từ xa bằng hồng ngoại đi kèm.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn cài đặt Touchpad Remote Control (Điều khiển cảm ứng từ xa) trong danh mục NETWORK & ACCESSORIES (MẠNG & PHỤ KIỆN).
   4. Chọn Pair Touchpad Remote Control (Bảng cảm ứng điều khiển từ xa).
   5. Chọn Có (Yes), rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để ghép nối.

  LƯU Ý: Đối với hướng dẫn thao tác, hãy làm theo hướng dẫn hiển thị sau khi ghép nối thành công. Bạn cũng có thể xem hướng dẫn sử dụng từ Điều khiển cảm ứng từ xa (Touchpad Remote Control) ở phía trên màn hình Home.