ID bài viết : 00120212 / Sửa lần cuối : 07/12/2020In

Tôi có thể sử dụng TV Sony Android của tôi mà không cần đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và chính sách bảo mật của Google?

  Tôi có thể sử dụng TV Sony Android của tôi mà không cần đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và chính sách bảo mật của Google?


  Không, để sử dụng Sony Android TV của bạn, bạn phải đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và chính sách bảo mật của Google.

  Bạn phải chọn CONTINUE vào các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google khi  thiết lập Sony Android TV lần đầu tiên  .

  Bạn cũng có thể xem các điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các đường dẫn sau đây:

  [HOME] > [Settings] > [About] > [Legal information] > [View Terms of Service / View Privacy Policy]

  HOME

  Android - Home
   

  Settings

  Android - Settings 

  About

  Android - About

  Legal Information

  Android - Legal

  [View Terms of Service / View Privacy Policy]

  Android - Google's Terms and conditions and Privacy Policy

  LƯU Ý: Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác nhau tùy theo quốc gia, mẫu TV hoặc phiên bản firmware của bạn.

  Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang Terms of Service và Privacy Policy.