ID bài viết : 00120230 / Sửa lần cuối : 07/12/2020In

Khi không kết nối Internet, tôi có thể sử dụng TV Sony Android không?

    Khi không kết nối Internet, tôi có thể sử dụng TV Sony Android không?


    Có thể, bạn có thể sử dụng các chức năng cơ bản của TV mà không cần kết nối Internet. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa Sony Android TV của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối TV với Internet bằng Thiết lập khởi tạo  hoặc thông qua Settings/Network  bất cứ lúc nào sau khi cài đặt Initial Setup.