ID bài viết : 00146850 / Sửa lần cuối : 27/04/2023In

Có thể sử dụng những kênh nào trong kết nối Wi-Fi (dải 2.4GHz) để kết nối với bộ định tuyến không dây?

  Sẵn có từ 1ch đến 13ch.

  LƯU Ý: 12ch và 13ch khả dụng tùy thuộc vào mẫu Tivi, phiên bản phần mềm của Tivi và khu vực.
  Đối với các mẫu Tivi phát hành từ năm 2017 trở về trước, hãy cập nhật phần mềm mới nhất cho Tivi.
  Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách tiến hành cập nhật phần mềm.


  Để giảm nhiễu từ các thiết bị khác, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt kênh của bộ định tuyến không dây thành Auto (Tự động).
  Nếu Tivi của bạn là thiết bị duy nhất không thể kết nối với bộ định tuyến không dây, cài đặt kênh của bộ định tuyến không dây có thể đã được thiết lập ở 12ch hoặc 13ch. Trong trường hợp này, hãy chọn một kênh khác. Để giảm nhiễu từ các thiết bị khác, bạn nên thiết lập các cài đặt kênh ở 1, 6 hoặc 11ch.

  LƯU Ý: Để biết thông tin chi tiết về cách thiết lập kênh, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến không dây.